Günümüzde ticaretin yeni kuralları karşımıza Markalaşma olgusunu çıkarmaktadır. Tüm sektörde işletmelerin değerleme kriterlerinde en önemli başlıklardan bir tanesi marka değeri olmaktadır. İşletmelerin kalitesini belirleyen ve değerlendiren olgular marka ile vücut bulduğu için markanın tanınırlığı ve itibarı aynı zamanda işletmenin karlılığını ve değerini de ortaya çıkarmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de markalaşmaya çok müsait olan sektörlerden bir tanesi nakliyat sektörüdür. Nakliyat hizmetlerinin uluslararası arenada rekabete konu olması sebebiyle markalaşma,  işletmelerin büyümelerinde temel belirleyici olmaktadır.

Diğer taraftan uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin ülkelere döviz kazandırıcı niteliği olması hasebiyle,  ülkeler nakliye sektöründe markalaşmayı teşvik etmektedir.