İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  |   Kurumsal

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 1)      Paydaşlarımızın ve özellikle çalışanlarımızın katılımları neticesinde "Önce İnsan”prensibi belirlenmiş olup, yürürlükte olan kanunlara, mevzuatlara, yönetmeliklere ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyulacaktır.

2)      Küresel ve yerel pazarlarda firmamız ve paydaşlarımız ile birlikte, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak için, tehlike ve olası risklerin tespitinin sağlanması, bu tehlike ve risklere karşı alınacak iyileştirme faaliyetleri ve her türlü iş kazalarının, yaralanmalarının ve mesleki hastalıkların önlenmesi adına gerekli kaynaklar sağlanacak ve çalışmalar yürütülecektir.

3)      İş sağlığı ve güvenliği politikamız, tabi bulunduğumuz küresel ve yerel kanunlara, yönetmeliklere, standartlara, müşteri şartlarına, değişen küresel ve yerel şartlara göre her yıl periyodik olarak toplantılarda gözden geçirilmekte ve gerçekçi yaklaşımlar ile güncellenmektedir.

4)      İş sağlığı ve güvenliği politikamız, kurumumuzun anlaşılması ve değer katması açısından iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası